Πληροφορίες

Rock, Ice, Mixed, Traditional, Sport, DryTooling
Πληροφορίες: (65)

Ο Χρ. Μπελογιάννης το σκέφτεται πριν τα βάλει με το «Ανάθεμα» στον Όλυμπο.

Φωτογραφίες: Δ. Αϊβαζίδης
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2022-07-15