Κάλυμνος

Rock, Sport

Η Κάλυμνος έχει αρκετά οργανωμένα πεδία αθλητικής αναρρίχησης που δεν καλύπτονται από το παρόν site.

Το πεδίο της Μεγάλης Σπηλιάς

Πηγή: Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες: Δ. Μαυρόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Κάλυμνος
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2008-10-19
Τροποποίηση: 2018-12-11