Σάμος

Rock, Traditional

Κέρκης

Το όρος Κέρκης, του οποίου το επίσημο όνομα είναι Κερκετεύς, βρίσκεται στα δυτικά της Σάμου, και φτάνει μέχρι τα 1445μ. Στη νοτιοανατολική ορθοπλαγιά του βουνού βρίσκεται η Σπηλιά Πυθαγόρα, καθώς και η Μονή της Σαραντασκαλιώτισας.

Πηγή: Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σάμος
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2006-09-29
Τροποποίηση: 2012-11-12