Χελμός - Νεραϊδόραχη - Α. Ορθοπλαγιά

Rock, Mixed, Traditional

[1] "Κόψη της Νεραϊδόραχης", [2] "Μακρηνάρι", [3] "Αρβανιτίδη - Γαληνού - Κασιμάτη", [4] "Κερασφόρος", [5] "Κόψη της Στυγός"

Η διαδρομή "Βουτυρόπουλου - Δασκαλάκη"

Η διαδρομή "Αχέροντας" στο βάθος της κοιλάδας

Η διαδρομή "Τάρταρος"

Εύρεση της διαδρομής "Τάρταρος"

Πηγή: Κορφές τ. 141, Γ. Βουτυρόπουλος, Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες: Κορφές, Γ. Βουτυρόπουλος, Γ. Τορέλλι
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Χελμός
Τοποθεσία: Νεραϊδόραχη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-04-15