Όλυμπος - Σκολιό - Β. Ορθοπλαγιά

Rock, Mixed, Traditional

Οι διαδρομές "Νάστου - Κινατίδη" και "Εις μνήμην"

Η διαδρομή "Εις μνήμην" όπως δημοσιεύτηκε μετά την μοναχική επανάληψή της από τον Β. Γαλάνη (η αριστερή παραλλαγή εξόδου δεν οδηγεί πουθενά)

Η διαδρομή "Δώρο των θεών"

[1] "Τρύπα", [2] "Γουναρίδη - Ιωαννίδη"

Η διαδρομή "Τα άλογα του Αχιλλέως"

Μια κοντινή ματιά στη διαδρομή "Τα άλογα του Αχιλλέως"

Η διαδρομή "Των Ελασσονιτών"

Η διαδρομή "Wind of change"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 7 - τ. 9 - τ. 19 - τ. 52, Κορφές τ. 153 - τ. 175, Π. Αθανασιάδης, Α. Μπόσκος, Θ. Πιτένης
Φωτογραφίες: Ανεβαίνοντας, Π. Αθανασιάδης, Α. Μπόσκος, Θ. Πιτένης
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Σκολιό
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-04-15