Πάρνηθα - Νότιο Άρμα

Rock, Traditional

[1] Σκούζει, [2] Κολούμπρα, [3] Διώνυμο, [4] Τ.Α.Β.Χ., [5] Κεντρική, [6] Παρίας

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 6 - τ. 12 - τ. 18
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πάρνηθα
Τοποθεσία: Νότιο Άρμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-04-15