Σύμη - Άγιος Γεώργιος

Rock, Traditional, Sport

Η εντυπωσιακή ορθοπλαγιά του Αγίου Γεωργίου

Πηγή:
Φωτογραφίες: Δ. Μαυρόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σύμη
Τοποθεσία: Άγιος Γεώργιος
Δημοσίευση: 2006-09-23
Τροποποίηση: 2013-04-15