Τύμφη - Αστράκα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Rock, Mixed, Traditional

[13] "Παπαδόπουλου - Αννουσά", [16] "Πέψη", [17] "Χωμένη", [19] "Ασανσέρ", [20] "Μηνίσκος", [26] "Ουτοπία"

[1] "Παράλληλη κίνηση", III 3 M3, 350μ, 12/3/2000, [2] "Όσο μπορείς", III 3 M3, 350μ, [Α] Παραλλαγή

[1] "Παράλληλος κόσμος", [2] "Μηνίσκος"

"Μηνίσκος"

Πηγή: ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Αστράκας, Ανεβαίνοντας τ. 9 - τ. 18, Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2017-12-18