Βαρδούσια - Κορυφή 2437 - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Επανάλαβε"

Πηγή: Γ. Πετρομιανός
Φωτογραφίες: Γ. Πετρομιανός
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Κορυφή 2437
Δημοσίευση: 2011-12-24
Τροποποίηση: 2013-04-15