Βαρδούσια - Κορυφή 2437 - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Rock, Mixed, Traditional

[1] "Των εκπαιδευτριών", [1α] "Των εκπαιδευταράδων", [2] "Μιχαηλίδη - Ζαχαράνη", [3] "Άξιον εστί"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Κορυφή 2437
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-04-15