Βαρδούσια - Πάνω Ψηλό - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Rock, Traditional

"Αρπυΐα"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πάνω Ψηλό
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-04-15