Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Mixed, Traditional

[1] "Βιράγκος", [2a] "Ήφαιστος", [2] "Aris", [3] "Solaris", [4] "Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου", [5] "Βορειοδυτική συμφωνία", [6] "ET", [7] "Τυχαία", [8] "Απελπισία", [8a] Έξοδος προς τα πάνω διαζώματα, [9] "Μεγάλη κορνίζα", [10] "Transsexual", [11] "Σχολικό λούκι", [12] "Λούκι των αρχαρίων", [12a] "Βεντούζα", [12b] "Ενόρμηση", [13] "Ασπασμός", [14] "Επαγγελματίες", [15a] "Ουρανόσκαλα", [15] "Κεντρικό λούκι", [16] "Ταρτησσώ", [17] "Ιωάννης", [18] "Ράμπα", [19] "Άννα Λίζα", [20] "Βορειοδυτικό λούκι"

-

[Α] Η κορυφή των Σκόρδων Πιτιμάλικου, [Β] Του Γκιώνη το πλάι, [Γ] Η "Κόψη του Κόρακα", [Δ] Κοπρισιές

[1] "Συνωμοσία", [2] "Ασπασμός", [3] "Ουρανόσκαλα", [4] "Κεντρικό λούκι"

[1] "Φρου φρου κι αρώματα"

"Αμαρτίες αλλονών"

"Κοψοχρονιά"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4, Γ. Τορέλι, Δ. Μαυρόπουλος, Δ. Δασκαλάκης, Κ. Καρδαράς, Δ. Νίκας, Γ. Πετρομιανός, Στ. Κωνσταντακόπουλος, Π. Δαγδιλέλλης, Ι. Παλαπάνογλου
Φωτογραφίες: Ανεβαίνοντας, Γ. Τορέλι, Π. Δαγδιλέλλης, Ι. Παλαπάνογλου
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2016-03-10