Διαδρομές

Rock, Ice, Mixed, Traditional, Sport, DryTooling
Διαδρομές (727)

Ο Δ. Μπακάλης στον «Ηρώδη» στη Βαράσοβα.

Πηγή:
Φωτογραφίες: Δ. Μαυρόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια:
Περιοχή:
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2022-09-22