Διαδρομές

Rock, Ice, Mixed, Traditional, Sport, DryTooling
Διαδρομές: (727)

Ο Δ. Μπακάλης στον «Ηρώδη» στη Βαράσοβα.

Φωτογραφίες: Δ. Μαυρόπουλος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2022-09-22