Τύμφη - Αστράκα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αδάμ

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Αδάμ" (VI, 150μ) ανοίχτηκε στις 26/10/1997 από τους Μ. Τσουπρά - Σ. Καράμπαμπα - Γ. Σίμο.

Η γραμμή κινείται στα χαμηλά βράχια, απέναντι από το καταφύγιο.

Η πρώτη χειμερινή επανάληψη της διαδρομής (II 2 M4, 150μ) έγινε στις 19/4/2008 από τους Δ. Δασκαλάκη - Α. Καραπετάκο.

Σκίτσο της διαδρομής με χειμερινές βαθμολογίες στα αριστερά και καλοκαιρινές στα δεξιά

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1, Δ. Δασκαλάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27