Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Αδαμακόπουλου - Χατζηρβασάνη

Rock, Traditional

Η "Αδαμακόπουλου - Χατζηρβασάνη" (V) ανοίχτηκε από τους Τ. Αδαμακόπουλο - Β. Χατζηρβασάνη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 15
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2010-02-16
Τροποποίηση: 2011-05-27