Βαρδούσια - Σκούφια - Α. Ορθοπλαγιά

Αφόρητη νοσταλγία

Mixed, Traditional

Η "Αφόρητη νοσταλγία" (II 3+ M3, 250μ) ανοίχτηκε στις 17/2/2002 από τους Α. Καραπετάκο - Η. Καζαή και είναι η πρώτη διαδρομή στην ανατολική ορθοπλαγιά της Σκούφιας.

Κινείται στο κέντρο ακριβώς της ορθοπλαγιάς και πρόκειται για μια ευθεία γραμμή που βγάζει λίγο δεξιά από την κορφή προσφέροντας μέτριες δυσκολίες και καλές συνθήκες.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 17
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Σκούφια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27