Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Άγιος

Mixed, Traditional

Ο "Άγιος" (II 2, 150μ) ανοίχτηκε τον Φεβρουάριο του 1987 από τους Β. Γραβάνη - Θ. Χούρλια.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12 - τ. 13
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2006-08-21
Τροποποίηση: 2011-05-27