Άβαντας

Άγιος Αθανάσιος

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Άγιος Αθανάσιος" (VII, 100μ) ανοίχτηκε στις 15/5/1994 από τους Α. Τσιλογεώργη - Α. Καρκατσέλη.

Η γραμμή κινείται πάνω σε πύργο, δεξιά του δρόμου.

Πηγή: Κορφές τ. 109
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Άβαντας
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2010-04-15
Τροποποίηση: 2011-05-27