Τύμφη - Γκαμήλα II - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αγρίμι

Rock, Traditional

Το "Αγρίμι" (VI-, 200μ) ανοίχτηκε στις 17/7/1991 από τους Μ. Τσουπρά - Χ. Λάμπρη - Γ. Μακρή, σε 6ω. Η γραμμή ξεκινά μέσα από το λούκι του Καρτερού και ακολουθεί την ανατολική κόψη, δίνοντας μια σχετικά γερή και ευχάριστη διαδρομή.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα II
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27