Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αγριοφράουλα

Rock, Traditional

Η "Αγριοφράουλα" (V, 200μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1997 από τους Κ. Τζοβάρα - Β. Δενδρινό - Φ. Κατσάφτη.

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική γραμμή που επαναλαμβάνεται σε 4ω περίπου.

Η πρώτη επανάληψη έγινε από τους Ιωάννου - Λάππα, ενώ η πρώτη χειμερινή επανάληψη (M3) έγινε τον Ιανουάριο του 2011 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Π. Αθανασιάδη - Γ. Κωνσταντάκη.

Πηγή: Κορφές τ. 142, Π. Αθανασιάδης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27