Όλυμπος - Μαυρόλογγος - Β. Ορθοπλαγιά

Αγριοπερίστερα II

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Αγριοπερίστερα II" (VI, 500μ) ανοίχτηκε στις 29-30/8/1987 από τους Κ. Βλασιάδη - Ζ. Χαρταλάμη.

Η γραμμή ανοίχτηκε ταυτόχρονα με την γειτονική "Αγριοπερίστερα I", με την οποία έχει αρκετές κοινές σχοινιές, σε μια πανέμορφη ορθοπλαγιά με πολύ καλό βράχο.

Η πρόσβαση στη διαδρομή γίνεται από τα Πριόνια σε 2ω:30λ, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει νερό.

"Αγριοπερίστερα I" και "Αγριοπερίστερα II"

Πηγή: Κορφές τ. 90
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μαυρόλογγος
Δημοσίευση: 2006-09-19
Τροποποίηση: 2011-05-27