Πάρνηθα - Κάτω Φλαμπούρι

Αχ Μαρία

Rock, Traditional

Η "Αχ Μαρία" (VII+ A1, 90μ) ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 1998 από τους Σ. Καράμπαμπα - Κ. Τσουκλείδη, πρόκειται για μια παραλλαγή της διαδρομής "Μαρία" και χαρακτηρίζεται ως μια σοβαρή διαδρομή περιπέτειας με έντονη την αίσθηση του κενού.

Η 1η σχοινιά είναι κοινή με τη "Μαρία" όπου και αντικαταστάθηκαν τα παλιά καρφιά με πλακέτες και ελευθερώθηκε το 2ο τεχνητό στη σχισμή δίνοντας VII+. Η ασφάλιση της σχοινιάς γίνεται σε πλακέτες, καρφιά, καρύδια και friends. Η 2η σχοινιά είναι κι αυτή κοινή με τη "Μαρία", αλλά το ρελέ γίνεται στη βάση της στενής καμινάδας, σε φυσικές ασφάλειες. Η 3η σχοινιά ακολουθεί τη στενή καμινάδα κι αμέσως φεύγει αριστερά και μετά ευθεία πάνω στο αρνητικό. Μια πλακέτα στο αρνητικό μπαίνει δύσκολα γιατί δε φαίνεται. Το ρελέ γίνεται σε πλακέτα στα δεξιά. Η ασφάλιση της σχοινιάς γίνεται σε πλακέτες, καρύδια και friends. Η 4η σχοινιά φεύγει ευθεία πάνω και λίγο δεξιά στο αρνητικό (A1). Το ρελέ είναι κοινό με το 4ο της "Μαρίας". Αντικαταστάθηκαν τα παλιά καρφιά με πλακέτες και η ασφάλιση της σχοινιάς γίνεται σε πλακέτες, καρύδια και friends. Η 5η σχοινιά φεύγει ευθεία πάνω στην αρνητική σχισμή. Μετά ακολουθεί φαρδύ δίεδρο μέχρι την έξοδο. Η ασφάλιση της σχοινιάς γίνεται σε καρύδια και friends.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πάρνηθα
Τοποθεσία: Κάτω Φλαμπούρι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27