Τύμφη - Αστράκα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αχίλλειος πτέρνα

Rock, Traditional

Η "Αχίλλειος πτέρνα" (VI, 95μ) ανοίχτηκε το 1990 από τους Σ. Πενταράκη - Δ. Μπακάλη και συνδυαζόμενη με τις δυο τελευταίες σχοινιές της προγενέστερης διαδρομής "Ουράνιο τόξο", δίνει συνολική δυσκολία (VI, 175μ).

Η 1η σχοινιά (30μ) αρχίζει περίπου 10μ αριστερά από σπηλιά στη βάση του πυλώνα ακολουθώντας ράμπα προς τα δεξιά. Υπάρχει δυνατότητα κίνησης είτε στη δεξιά πλευρά της ράμπας (μέχρι V), όπου είναι πιο συμπαγής ο βράχος, είτε στο κέντρο της (μέχρι IV+) όπου υπάρχουν πολλά σαθρά. Το ρελέ γίνεται σε μικρό πατάρι αριστερά σε 2 καρφιά.

Η 2η σχοινιά (30μ) συνεχίζει στη ράμπα (V+) μέχρι μικρό αρνητικό (VI, 8μ, 1 καρφί) το οποίο διαθέτει καλά πιασίματα και περνιέται από δεξιά. Μετά συνεχίζει και πάλι στη ράμπα (V+) μέχρι το τέλος της όπου γίνεται το ρελέ σε 1 καρφί.

Η 3η σχοινιά (35μ) φεύγει στην πλάκα πάνω από το ρελέ (V+, 4μ, 1 καρφί) και συνεχίζει (VI-) μέχρι μικρό αρνητικό (V+) στα 10μ από το ρελέ, το οποίο περνάμε περνιέται αριστερά. Μετά ακολουθεί αριστερή τραβέρσα (IV, 6μ) σε πατάρι, η οποία όμως δεν ασφαλίζεται και έχει πολλά σαθρά. Συνεχίζει λίγο ακόμα πάνω και αριστερά σε μικρό δίεδρο (V-) μέχρι να συναντήσει 1 καρφί, όπου μπορεί να γίνει το ρελέ. Αλλά το ρελέ, μπορεί εναλλακτικά να γίνει και 5μ ψηλότερα, σε μικρό πατάρι, όπου υπάρχει μυτίκι και σχισμή κατάλληλη για καρφί και μικρό friend.

Η 4η σχοινιά (50μ) ξεκινά με αριστερή τραβέρσα (V, 5μ) για να μπει σε ανοιχτή καμινάδα. Σκαρφαλώνει την καμινάδα (15μ) με την απαιτούμενη προσοχή στα σαθρά, η οποία ανοίγει προς το τέλος (1 καρφί) και κινείται προς τα δεξιά σε ράμπα (V-). Στο τελείωμα της ράμπας γίνεται το ρελέ σε βράχο αριστερά.

Η 5η σχοινιά (30μ) φεύγει πάνω και αριστερά σε εύκολο πεδίο (μέχρι IV) με στόχο να βγει στην κόψη και λίγο πριν το ψηλότερο σημείο του πυλώνα γίνεται το ρελέ.

Χρήσιμα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, friends, ιμάντες και καρφιά λάμες ή universal για τα ρελέ. Η ποιότητα του βράχου είναι αρκετά καλή από την αρχή μέχρι τα μισά της 3ης σχοινιάς (πριν την τραβέρσα). Το τελείωμα της 3ης σχοινιά και ολόκληρη η 4η σχοινιά είναι αρκετά σαθρές και θέλουν προσοχή. Στην 5η σχοινιά η ποιότητα του βράχου είναι και πάλι αρκετά καλή.

Η επιστροφή στη βάση της διαδρομής γίνεται με 3 ραπέλ. Αρχικά κατεβαίνουμε το χτένι που συνδέει τον πύργο με την ορθοπλαγιά και κοιτώντας αριστερά θα δούμε ένα μεγάλο βράχο με 3 καρφιά εξισωμένα με ιμάντες και καραμπίνερ στην άκρη για τα σχοινιά. Το 1ο ραπέλ (20μ) γίνεται ευθεία κάτω μέχρι χαρακτηριστικό μενίρ με πολλούς παλιούς ιμάντες επάνω. Για να προσεγγίσουμε το μενίρ κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω μέχρι το πατάρι και ανεβαίνουμε στο μενίρ. Το 2ο ραπέλ (40μ) γίνεται λίγο προς τα δεξιά κοιτώντας το βράχο και καταλήγει σε πατάρι με 2 καρφιά που δεν εμπνέουν πολύ εμπιστοσύνη. Στο ρελέ αυτό έχει αφεθεί και ένα μεγάλο καρύδι εξισωμένο με τα καρφιά. Το 3ο ραπέλ (50μ) γίνεται ευθεία κάτω και οδηγεί στο έδαφος.

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης, Ν. Καρύμπαλης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27