Σκόλλις - Πόρτες

Αλητεία

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Αλητεία" (VIII/VIII+, 100μ) σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο 2002 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύμπαλη.

Η 1η σχοινιά έχει κοινό ξεκίνημα με τον "Πυριφλεγέθων" αλλά μετά συνεχίζει δεξιότερα σε τοίχο. Η 2η σχοινιά χαρακτηρίζει τη διαδρομή και κινείται αρχικά σε δίεδρο, η έξοδος του οποίου είναι αρνητική και οδηγεί σε άλλο αρνητικό δίεδρο, όπου και το δυσκολότερο πέρασμα της διαδρομής (VIII/VIII+).

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά ψείρες, μια σειρά friends και ιμάντες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποιότητα του βράχου είναι μέτρια, με αρκετά σαθρά τμήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής η επιστροφή γίνεται ακολουθώντας για 5λ μονοπάτι προς τα δεξιά. Αν η διαδρομή δεν ολοκληρωθεί η εγκατάλειψη με ραπέλ, ανάλογα με το σημείο, μπορεί να είναι προβληματική λόγω της αρνητικής κλίσης του βράχου.

"Σκοταδόψυχος", "Πυριφλεγέθων" και "Αλητεία"

Ο Γ. Τορέλλι στο δυσκολότερο πέρασμα της 2ης σχοινιάς

Πηγή: Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες: Ν. Καρύμπαλης
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σκόλλις
Τοποθεσία: Πόρτες
Δημοσίευση: 2008-01-23
Τροποποίηση: 2011-05-27