Παρνασσός - Λιάκουρα - Β. Ορθοπλαγιά

Αμνησία

Mixed, Traditional

Η "Αμνησία" (II 4 M4+, 160μ) ανοίχτηκε στις 22/3/2014 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 23/3/2014, από τους Χρ. Μπελογιάννη - Β. Ζέκη.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Λιάκουρα
Δημοσίευση: 2014-04-03
Τροποποίηση: 2014-04-03