Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Άννα Λίζα

Mixed, Traditional

Η "Άννα Λίζα" (II 4, 100μ) ανοίχτηκε στις 24/3/1996 από τους Σ. Καράμπαμπα - Α. Τάφι - Α. Βαφεία.

Η γραμμή αποτελείται από τρεις όμορφες σχοινιές, που συνήθως διαθέτουν καλό πάγο.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 25/3/1996 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Ν. Χατζή.

Στην 1η σχοινιά υπάρχουν αρκετά βράχινα περάσματα μέχρι M2+, ενώ η 2η και η 3η σχοινιά ακολουθούν μια παγωμένη γραμμή που μπορεί να δεχτεί, εκτός των άλλων, ακόμη και παγόβιδες. Οι δυσκολίες επικεντρώνονται στην τελευταία σχοινιά όπου υπάρχει ένα όρθιο δίεδρο, συνήθως καλυμμένο με πάγο. Οι κλίσεις μπορεί να φτάσουν έως και 95°.

Η επιστροφή γίνεται από τις Πόρτες.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 25, Κορφές τ. 119
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27