Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Αντίο φίλε

Rock, Traditional

Η "Αντίο φίλε" (VII-, 120μ) ανοίχτηκε από τους Π. Σκουτέλη - Δ. Ζάρρα - Σ. Καλαϊτζή.

Η διαδρομή κανονικά τερματίζει στο πατάρι. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να ενωθεί με τις τελευταίες σχοινιές της "Φουκώ" για έξοδο στην κορυφή με συνολικό ανάπτυγμα 220μ.

Η ασφάλισή της με φυσικά μέσα είναι δύσκολη και η χρήση των μόνιμων ασφαλειών είναι αναγκαία, οι οποίες όμως είναι σε κακή κατάσταση (σκουριασμένες). Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια και 3 - 4 friends.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 23
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27