Πατέρας - Καντήλι

Απόσπαση

Rock, Traditional

Η "Απόσπαση" (VI+, 170μ) ανοίχτηκε στις 8/6/2002 από τους Δ. Τιτόπουλο - Χρ. Κουνιάκη.

Σημείωση: Στις 20/6/2015 οι Γ. Πετρομιανός - Σ. Σωτηρίου - Ε. Τσαπέ, κατόπιν επικοινωνίας με τον Δ. Τιτόπουλο, επανέλαβαν την διαδρομή με σκοπό να ανανεώσουν τις μόνιμες ασφάλειές της. Η ανανέωση δεν ολοκληρώθηκε λόγω χρόνου και για το λόγο αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε. Πρόλαβαν όμως να κάνουν κάποιες εργασίες. Τοποθέτησαν νέα βύσματα και πλακέτες με κρίκους για ραπέλ στα R1, R2 και R4. Το R3 δεν αντικαταστάθηκε και γίνεται ακόμα σε αυτοσχέδιες πλακέτες, αρκετά μεγάλες σε μέγεθος με μια μικρή τρύπα στο κέντρο της τετράγωνης επιφάνειάς τους, δημιουργώντας πρόβλημα στην τοποθέτηση καραμπίνερ. Τα ρελέ βρίσκονται στα ίδια σημεία ή έχουν μετακινηθεί ελάχιστα ώστε να βοηθούν στα ραπέλ και να μην βρίσκονται κάτω από την κατακόρυφο που σκαρφαλώνει ο επικεφαλής. Επίσης αντικαταστάθηκε το καρφί της τελευταίας σχοινιάς. Σχετικά με το σκίτσο της διαδρομής, παρατήρησαν κάποιες διαφορές. Συγκεκριμένα, στην 1η σχοινιά υπάρχει ένα καρφί στο τελείωμα της ράμπας, πριν τον κάθετο τοίχο, ενώ στην 2η σχοινιά δεν βρέθηκε το 2ο κατά σειρά βύσμα πριν ξεκινήσει η δεξιά τραβέρσα που οδηγεί στο ρελέ, το οποίο το είδαν κάτω αριστερά από το ρελέ, σε σημείο που δε φαίνεται να είναι αναγκαίο. Πρέπει επίσης να γίνει γνωστό, ότι τα σημεία που παρουσιάζονται στο σκίτσο με R εντός κύκλου και ?, είναι κάποιες πολύ κακές ασφάλειες που προϋπήρχαν στο βράχο και δεν τοποθετήθηκαν από τους ανοίξαντες γι αυτό και θα πρέπει να αποφεύγονται. Κατά το άνοιγμα της διαδρομής, οι ανοίξαντες δεν έκαναν ραπέλ, αλλά γύρισαν περπατώντας.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 24
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2017-12-11