Τύμφη - Καρτερός - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αράπης

Rock, Traditional

Ο "Αράπης" (VI-, 250μ) ανοίχτηκε τον Αύγουστο του 1985 από τους Γ. Θώμογλου - Π. Θεοδώρου.

Στην διαδρομή υπάρχουν πάρα πολλά φυτά που δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την ανάβασή της.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Καρτερός
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27