Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αρχοντόπουλο

Rock, Traditional

Το "Αρxovτόπoυλo" (V, 500μ) ανοίχτηκε τον Αύγουστο του 1995 από τους Κ. Τζοβάρα - Κ. Σιώζο. Πρόκειται για μια όμορφη γραμμή που, με εξαίρεση την 1η σχοινιά, ασφαλίζεται εύκολα και έχει γενικά καλό βράχο.

Ξεκινάει απ' τη βάση του χαρακτηριστικού λουκιού, αλλά επειδή στα πρώτα 10μ υπάρχει μεγάλο αρνητικό, το αποφεύγει ακολουθώντας τις πλάκες δεξιά όπου υπάρχει καρφί και ιμάντας. Στην κορφή αυτού του πύργου περνάει αριστερά και το ρελέ γίνεται μέσα στο λούκι. Συνεχίζει μέχρι την κόψη κι από εκεί στην κορφή.

Η διαδρομή επαναλαμβάνεται σε 6 ώρες περίπου.

Πηγή: Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27