Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Αριστερό λούκι

Mixed, Traditional

Το "Αριστερό λούκι" (II 3 M3, 150μ) ανοίχτηκε στις 28/2/1987 από τους Β. Γραβάνη - Κ. Βλασιάδη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12 - τ. 13
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2006-08-21
Τροποποίηση: 2011-05-27