Πεντέλη - Άδης

Αρκούδα

Rock, DryTooling

Η διαδρομή "Αρκούδα" (D6, 15μ) ανοίχτηκε στις 11/3/2016 από τον Δ. Μελά.

Μικρή διαδρομή με πολύ όμορφες δυναμικές κινήσεις.

Πηγή: Γ. Καρνάκης
Φωτογραφίες: Γ. Καρνάκης
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πεντέλη
Τοποθεσία: Άδης
Δημοσίευση: 2016-03-22
Τροποποίηση: 2016-03-22