Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ασπασμός

Mixed, Traditional

Ο "Ασπασμός" (III 4 M4, 140μ) ανοίχτηκε στις 9/1/1998 από τους Δ. Μπακάλη - Β. Γαλάνη.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 1/3/2009 από τους Στ. Κωνσταντακόπουλο - Α. Γράψα.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1, Χρ. Τζώτζος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27