Όλυμπος - Μύτικας - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Avanzo - Mussafia - Trivisini

Rock, Traditional

Η "Avanzo - Mussafia - Trivisini" (D, 200μ) ανοίχτηκε το 1938 από τους C. Avanzo - G. Mussafia - G. Trivisini.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 18, Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μύτικας
Δημοσίευση: 2006-03-17
Τροποποίηση: 2011-05-27