Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Αυγουστιάτικος Βοριάς

Rock, Traditional

Ο "Αυγουστιάτικος Βοριάς" (VI, 450μ) ανοίχτηκε στις 31/8/1997 από τους Κ. Τζοβάρα - Δ. Κάλλο.

Πρόκειται για μια μεγάλου μήκους και δυναμική διαδρομή, που βρίσκεται δεξιά της διαδρομής "Νίκος Ηλιάκης" και ακολουθεί μια καλοσχηματισμένη αλλά κρύα σχισμοκαμινάδα.

Η διαδρομή επαναλαμβάνεται σε 7ω περίπου.

Αριστερά το κάτω τμήμα της διαδρομής και δεξιά το πάνω

Πηγή: Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27