Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Αβραμόπουλου - Κωστόπουλου - Νικηφορίδη - Μανεσιώτη

Rock, Traditional

Η "Αβραμόπουλου - Κωστόπουλου - Νικηφορίδη - Μανεσιώτη" (IV-, 200μ) ανοίχτηκε από τους Α. Αβραμόπουλο - Κ. Κωστόπουλο - Δ. Νικηφορίδη - Α. Μανεσιώτη.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06