Βαρδούσια - Κορυφή 2437 - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Άξιον εστί

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Άξιον εστί" (III M4 A2, 450μ) ολοκληρώθηκε στις 10/2/1997 από τους Μ. Τσουπρά - Γ. Κεκεδάκη.

Ο Τσουπράς είχε προσπαθήσει άλλες τρεις φορές να την σκαρφαλώσει με διάφορους συντρόφους (Κάλλος, Τσουκλείδης, Παπαγιάννης, Τζαβέλας) αλλά όλες οι προσπάθειες σταματούσαν στο μεγάλο τοίχο προς το τέλος της διαδρομής. Την τελευταία φορά, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο friend και βάζοντας δυο βύσματα, οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν τεχνητά με A2.

Στις 10/3/2001 έγινε η πρώτη επανάληψη της διαδρομής από τους Κ. Γαβριήλ - Γ. Πάνου.

Η βαθμολόγηση των σχοινιών είναι: 1η σχοινιά M3-, 2η σχοινιά M3 A2 (για τα τεχνητά δεν χρειάζεται το μεγάλο friend, αφού αυτό είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση του δεύτερου βύσματος), 3η σχοινιά M3-/3 και 4η σχοινιά M4. Ο τοίχος των 90μ στα 2/3 της διαδρομής, δίνει σκληρό σκαρφάλωμα τεσσάρων σχοινιών.

Η ποιότητα του βράχου είναι πολύ καλή με εξαίρεση την τελευταία σχοινιά η οποία είναι σαθρή και χρειάζεται προσοχή (βρεγμένη σεμινέ που φράσσεται από σφηνωμένες πέτρες). Η διαδρομή διαθέτει ελάχιστες μόνιμες ασφάλειες και στα απαραίτητα υλικά είναι μερικά καρφιά και 2 - 3 παγόβιδες.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1 - τ. 13
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Κορυφή 2437
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27