Πατέρας - Καντήλι

Β Βράχος

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Β Βράχος" (VI-, 12μ) ανοίχτηκε το 1994 από τον Α. Θεοδωρόπουλο.

Η γραμμή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χαράδρας, και χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων.

Πηγή: Κορφές τ. 147
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2010-02-01
Τροποποίηση: 2011-05-27