Μενοίκιο - Φαρδύλακκα - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Μπαμπόγερων Νο 1

Mixed, Traditional

Η διαδρομή των "Μπαμπόγερων Νο 1" (II 2+ M2, 250μ) ανοίχτηκε στις 23/3/2003 από τους Γρ. Λύγκουρα - Χρ. Γκαϊζατζή - Γ. Μηλιατζίδη.

Το όνομά της το πήρε από τους ανοίξαντες οι οποίοι είχαν μέσο όρο ηλικίας 44,7 χρόνια!

Η διαδρομή έχει υψομετρική διαφορά περίπου 140μ, ο προσανατολισμός της είναι νοτιοδυτικός και συνήθως το χιόνι βρίσκεται σε πολύ καλές συνθήκες. Η πρόσβαση είναι 2ω περίπου από την ποτίστρα.

Στην αρχή της τελευταίας σχοινιάς, το καλό χιόνι μπορεί να έχει αντικατασταθεί από βράχια που συνοδεύονται από χόρτα, αν έχουν προηγηθεί ζεστές μέρες.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 24
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Μενοίκιο
Τοποθεσία: Φαρδύλακκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-04-12