Τύμφη - Καλόγερος - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Beaco - Benedetti - Βούτσικα

Rock, Traditional

Η "Beaco - Benedetti - Βούτσικα" (D, 250μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1969 από τους B. d. Beaco - F. Benedetti - Ι. Βούτσικα, ακολουθώντας την ανατολική κόψη του Καλόγερου.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Καλόγερος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27