Τύμφη - Τεργέστη - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Beaco - Benedetti - Βούτσικα

Rock, Traditional

Η "Beaco - Benedetti - Βούτσικα" (IV, 250μ) ανοίχτηκε στις 22/7/1969 από τους B. d. Beaco - F. Benedetti - Ι. Βούτσικα, σε 3ω.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τεργέστη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27