Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Μποτίνη - Ιωαννίδη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Μποτίνη - Ιωαννίδη" (V A2, 200μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο 1968 από τους Π. Μποτίνη - Ο. Ιωαννίδη.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27