Τύμφη - Μεσοράχη - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μποτίνη - Πανταζίδη

Rock, Traditional

Η "Μποτίνη - Πανταζίδη" (D+, 320μ) ανοίχτηκε στις 14/8/1964 από τους Π. Μποτίνη - Ι. Πανταζίδη, σε 8ω, αριστερά από την ανατολική κόψη της Μεσοράχης.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Μεσοράχη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27