Βέρμιο - Γιαννακοχώρι

Μπουντόλα - Γιαννακούλη

Rock, Traditional

Η "Μπουντόλα - Γιαννακούλη" (D+, 160μ) ανοίχτηκε στις 10/3/1985 από τους Δ. Μπουντόλα - Λ. Γιαννακούλη.

Πηγή: Βουνά τ. 15
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βέρμιο
Τοποθεσία: Γιαννακοχώρι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27