Πατέρας - Καντήλι

Γ Βράχος

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Γ Βράχος" (VI+, 30μ) ανοίχτηκε το 1994 από τον Α. Θεοδωρόπουλο.

Η γραμμή βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χαράδρας, και χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων.

Πηγή: Κορφές τ. 147
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2010-02-01
Τροποποίηση: 2011-05-27