Δίρφη - Ξεροβούνι - Β. Ορθοπλαγιά

Χαϊτόγλου - Γκέκα

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Χαϊτόγλου - Γκέκα" (TD, 250μ) ανοίχτηκε τον Αύγουστο 1969 από τους Δ. Χαϊτόγλου - Κ. Γκέκα.

Η ακριβής χάραξη της διαδρομής δεν είναι γνωστή.

Πηγή: Δ. Κάραλης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Δίρφη
Τοποθεσία: Ξεροβούνι
Δημοσίευση: 2018-09-26
Τροποποίηση: 2018-09-26