Πατέρας - Καντήλι

Χαμόγελο της νυχτερίδας

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Χαμόγελο της νυχτερίδας" (VII-, 110μ) ανοίχτηκε στις 16/1/2011 από τους Μ. Μανωλούκο - Γ. Καγιαυτάκη.

Πρόκειται για μια σοβαρή διαδρομή (κυρίως η 3η σχοινιά) μιας και έχει συνεχόμενες απαιτητικές κινήσεις σε βράχο με αρκετά σαθρά.

Η 1η σχοινιά (II+, 25μ) ξεκινάει από το ψηλότερο σημείο του λουκιού της ορθοπλαγιάς και σκαρφαλώνει σε εύκολο πεδίο αριστερά μέχρι μεγάλη σπηλιά. Το ρελέ γίνεται σε φυσικές ασφάλειες.

Η 2η σχοινιά (V-, 45μ) τραβερσάρει δεξιά και μπαίνει σε θετική πλάκα (IV) με τακάκια και τρύπες και στη συνέχεια σε ράμπα (IV+/V-) μέχρι ξερό δέντρο όπου φεύγει αριστερά και στη συνέχεια πάνω μέχρι το ρελέ (3ο ρελέ της "Lucumus" εξοπλισμένο με πλακέτες).

Η 3η σχοινιά (VII-, 40μ) τραβερσάρει δεξιά για 2μ (VI/VI+) για να μπει σε δίεδρο (VI) και στη συνέχεια να ανέβει στην κόψη δεξιά μέχρι ξερό δέντρο. Ακολουθεί σχισμή (VI) μέχρι μικρό δίεδρο (VI-) που είναι η φυσική συνέχεια (και όχι αριστερά σε παράλληλη σχισμή), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί θετική πλάκα (V) η οποία καταλήγει σε αρνητική διεδροσχισμή (VII-) μέχρι το ρελέ (4ο ρελέ της "Lucumus" εξοπλισμένο με πλακέτες).

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια πλήρης σειρά καρύδια και μια πλήρης σειρά friends (μέχρι Camalot #4). Όλη η διαδρομή ασφαλίζεται καλά με φυσικές ασφάλειες.

Η επιστροφή γίνεται με 2 ραπέλ από τα ρελέ της διαδρομής (R3-R2, R2-έδαφος).

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2011-01-19
Τροποποίηση: 2011-05-27