Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Χριστόφορος Αγνόγλου

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Χριστόφορος Αγνόγλου" (VIII, 160μ) ανοίχτηκε το 1989 από τους Δ. Τιτόπουλο - Χρ. Κουνιάκη - P. Bailey.

Η γραμμή ακολουθεί μιαν ευθεία γραμμή, πάνω σε λείες πλάκες, με άριστη ποιότητα βράχου.

Για την επανάληψή της χρειάζονται μια σειρά καρύδια και 13 σετάκια.

Η επιστροφή γίνεται εύκολα με ραπέλ από την ίδια διαδρομή.

Η διαδρομή

Ο Δ. Τιτόπουλος τοποθετεί τις μόνιμες ασφάλειες της διαδρομής

Πηγή: Βουνά τ. 21, Δ. Μπακάλης
Φωτογραφίες: P. Bailey
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27