Βαρδούσια - Σκούφια - Α. Ορθοπλαγιά

Daddy cool

Mixed, Traditional

Η "Daddy cool" (II 3+ M4+, 200μ) ανοίχτηκε στις 26/3/2011 από τους Α. Καραπετάκο - Μπ. Μαρινίδη - Π. Γούμπερη.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Σκούφια
Δημοσίευση: 2013-12-14
Τροποποίηση: 2013-12-14