Φαλακρό - Καρτάλκα - Ν. Ορθοπλαγιά

Δίεδρα των σαλιγκαριών

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Δίεδρα των σαλιγκαριών" (VI+, 235μ) ανοίχτηκε στις 6/7/2003 από τους Θ. Χατζησυρλή - Γ. Κολώνη.

Η γραμμή διαθέτει έτοιμα ρελέ και για την επανάληψή της χρειάζεται μόνο μια σειρά friends.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 23 - τ. 24
Φωτογραφίες: Α. Μπόσκος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Φαλακρό
Τοποθεσία: Καρτάλκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-08-28